หน้าแรก ข่าว ฝากถาม กูรู แนะนำหนังสือ บทความ สมัครสมาชิก เกี่ยวกับเว็บไซต์ ติดต่อเรา
รับฟังย้อนหลังรายการ
“ชี้ทางออก...บอกทางรวย”

รับฟังสดได้ทาง FM 89.5
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
16.30 - 17.00 น.
thumb หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

เก็บอย่างไรให้มีเงินล้าน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
thumb

สัมมนา “การลงทุนในภาวะเศรษฐกิจหยุดนิ่ง และหุ้นต่างประเทศจะชนะหุ้นไทยหรือไม่”

ด้วยมีสมาชิกหลายท่านขอให้ผมเสริมหัวข้อสำหรับการสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เป็น “การลงทุนในภาวะเศรษฐกิจหยุดนิ่ง และหุ้นต่างประเทศจะชนะหุ้นไทยหรือไม่” เนื่องจากเป็นสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศเราขยายตัวช้ากว่าที่คาดมา ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก ราคาพืชผล การค้าขายภายในประเทศ หรือการจ้างแรงงาน จึงคิดว่า หัวข้อที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นที่สนใจของสมาชิกมากขึ้น
thumb

ข่าวสารจากเครื่องครัวตรา “ซีกัล” ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

เราทุกคนมีส่วนช่วยลดภาวะ “โลกร้อน” ด้วยการไม่ทำร้ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป การใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ เช่น กล่องอาหาร หรือ ปิ่นโต ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะ
thumb

สัมมนาเรื่อง “หุ้นเทศจะชนะหุ้นไทยหรือไม่”

ชมรมคนออมเงินร่วมกับ บลจ. วรรณ จะจัดสัมมนาเรื่อง “หุ้นเทศจะชนะหุ้นไทยหรือไม่” ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 26 อาคารกรุงเทพประกันภัย / Y.W.C.A. ถนนสาทรใต้
thumb

ข่าวสารจากเครื่องครัวตรา “ซีกัล” ประจำเดือนเมษายน 2558

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติ ร้อนเร็ว ทันสมัย สะดวกสบาย และที่สำคัญ ปลอดภัย เพราะเตาจะไม่ทำงาน หากไม่มีภาชนะที่สามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ วางอยู่บนเตา
บทความ
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 10)

กรณีที่คุณไปดำเนินธุรกิจค้าขายหรือลงทุนในต่างประเทศ แล้วได้ผลกำไร ต่อมาคุณประสงค์จะใช้เงินทุนหรือใช้ประโยชน์จากกำไรแหล่งนั้นสำหรับโครงการในประเทศไทย คุณมีทางเลือกที่จะนำเงินกำไรเข้ามาจากต่างประเทศโดยได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ ที่เราได้กล่าวไว้แล้วในตอนก่อน ๆ มิฉะนั้นคุณก็อาจเลือกที่จะนำเข้ามาเป็นเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนในต่างประเทศก็ได้
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 9)

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับภาษีของกำไรจากต่างประเทศมาถึงตอนนี้เป็นตอนที่ 9 หัวเรื่องนี้จึงใกล้อวสาน คิดว่าคงจะสามารถจบลงได้ในตอนที่ 10 กล่าวโดยสรุป การนำเงินกำไรที่ได้จากการลงทุน หรือทำธุรกิจต่าง ๆ ในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร กฎหมายไทยเปิดช่องทางให้สามารถทำได้โดยได้รับยกเว้นภาษีหลายวิธี
Gold