หน้าแรก ข่าว ฝากถาม กูรู แนะนำหนังสือ บทความ สมัครสมาชิก เกี่ยวกับเว็บไซต์ ติดต่อเรา
รับฟังย้อนหลังรายการ
“ชี้ทางออก...บอกทางรวย”

รับฟังสดได้ทาง FM 89.5
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
16.30 - 17.00 น.
thumb หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

เก็บอย่างไรให้มีเงินล้าน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
thumb

ข่าวสารถึงสมาชิกชมรมคนออมเงิน

ชมรมของเรายังมีกิจกรรม เช่น บทความที่ออกใหม่ ๆ และจะจัดสัมมนาร่วมกับ บลจ. วรรณ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม นี้ รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์และ Facebook เราจะเสนอ Idea การลงทุนใหม่ ๆ ในช่วงปี ทองคำราคาต่ำ น้ำมันราคาถูก และดอกเบี้ยก็อาจจะถูกปรับลด รวมทั้งสถานการณ์ใน U.S.A., EU และญี่ปุ่น ว่าจะทำให้ direction การลงทุนที่ได้ผลทำอย่างไร
thumb

สมาชิกชมรมคนออมเงินที่คิดถึงทุกท่าน

ชมรมร่วมมือกับ บลจ. วรรณ จัดสัมมนาวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 26 อาคารกรุงเทพประกันภัย / Y.W.C.A. ถนนสาทรใต้ เป็นห้องประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตกรุงเทพฯ หัวข้อ “ทองคำ น้ำมัน และมรดก” โดยปีนี้เราจะจัดสัมมนา 4 ครั้ง อีก 3 ครั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม, วันที่ 26 กรกฎาคม และที่ 1 พฤศจิกายน 2558
thumb

ข่าวสารจากเครื่องครัวตรา “ซีกัล” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ข่าวสารจากเครื่องครัวตรา “ซีกัล” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
thumb

ข่าวสารจากเครื่องครัวตรา “ซีกัล” ประจำเดือนมกราคม 2558

ข่าวสารจากเครื่องครัวตรา “ซีกัล” ประจำเดือนมกราคม 2558
บทความ
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 10)

กรณีที่คุณไปดำเนินธุรกิจค้าขายหรือลงทุนในต่างประเทศ แล้วได้ผลกำไร ต่อมาคุณประสงค์จะใช้เงินทุนหรือใช้ประโยชน์จากกำไรแหล่งนั้นสำหรับโครงการในประเทศไทย คุณมีทางเลือกที่จะนำเงินกำไรเข้ามาจากต่างประเทศโดยได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ ที่เราได้กล่าวไว้แล้วในตอนก่อน ๆ มิฉะนั้นคุณก็อาจเลือกที่จะนำเข้ามาเป็นเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนในต่างประเทศก็ได้
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 9)

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับภาษีของกำไรจากต่างประเทศมาถึงตอนนี้เป็นตอนที่ 9 หัวเรื่องนี้จึงใกล้อวสาน คิดว่าคงจะสามารถจบลงได้ในตอนที่ 10 กล่าวโดยสรุป การนำเงินกำไรที่ได้จากการลงทุน หรือทำธุรกิจต่าง ๆ ในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร กฎหมายไทยเปิดช่องทางให้สามารถทำได้โดยได้รับยกเว้นภาษีหลายวิธี
Gold