Print
คำถาม
เรื่อง LTF กับการลดหย่อนภาษี วันที่: 2011-01-17 03:55:00
อยากจะสอบถามอาจารย์ครับว่า...
ในปีภาษี 2554 นี้ยังสามาถใช้ LTF ลดหย่อนได้อยู่หรือเปล่าครับ?...
ถ้าปีภาษี 2554 นี้ยังใช้ได้ ขอถามต่อว่าจะลดหย่อนได้ถึงปีไหนครับ?...
พอดีจะวางแผนลดหย่อนภาษีครับ
ขอบคุณครับ
ป.ล. ตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาฟังรายการยอ้นหลังไม่ได้เลยครับ

Jeed
คำตอบ
วันที่: 0000-00-00 00:00:00
ตอบทาง e-mail ให้แล้วค่ะ