Print
คำถาม
เรื่อง สอบถามข้อมูลสัมมนาคะ วันที่: 2011-03-29 05:21:00
ได้ยิน อ.สุวรรณ บอกว่ามีสัมมนาวันที่ 9 เมษา 54 นี้ จึงรบกวนสอบถามข้อมูลเพื่อจองเข้าฟังสัมมนาคะ ขอบคุณค่ะ

ทิพย์
คำตอบ
วันที่: 0000-00-00 00:00:00
เป็นการจัดสัมมนาโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ ซึ่งรับเฉพาะลูกค้าของทิสโก้เท่านั้นค่ะ