Print
คำถาม
เรื่อง การอบรมวางแผนภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา วันที่: 2012-01-21 11:51:00
ผมเป็นอาจารย์อยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดอบรมการวางแผนภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาให้กับ SME ฟรี+พร้อมอาหารและเบรคในเดือนมีนาคม 2555 อยากจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่สนใจเข้าอบรม รายละเอียดจะแจังให้ทราบอีกครั้ง จะขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website อาจารย์ด้วยครับ

อีอดแอ๊ด
คำตอบ
วันที่: 0000-00-00 00:00:00