Notice: Undefined index: module in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/index.php on line 19
ชมรมคนออมเงิน
 
หน้าแรก ข่าว ฝากถาม กูรู แนะนำหนังสือ บทความ สมัครสมาชิก เกี่ยวกับเว็บไซต์ ติดต่อเรา

Notice: Undefined variable: dbconn in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/inc/left.php on line 5

Notice: Undefined index: env in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/lib/mdb_fns.php on line 6
รับฟังย้อนหลังรายการ
“ชี้ทางออก...บอกทางรวย”

รับฟังสดได้ทาง FM 89.5
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
16.30 - 17.00 น.
zaherelnayek
thisisthefatherofdevil
 
 
 
Notice: Undefined variable: list_upload in /home/saverclub/domains/saverclub.org/public_html/content/main/content.php on line 42
Share    
หนทางสู่ความมั่งคั่ง ? ตอนจบ

 

10 สิงหาคม 2554

 

หนทางสู่ความมั่งคั่ง– ตอนจบ

โดย

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

ประธานชมรมคนออมเงิน

www.saverclub.org

สงวนลิขสิทธิ์

 

 

          เราได้เขียนถึงเรื่อง “หนทางสู่ความมั่งคั่ง” มา 3 ตอนแล้ว ตอนนี้เป็นตอนที่ 4 และเป็นตอนสุดท้าย เรามีอีกสองหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเองพร้อมทั้งครอบครัว

 

          เดิมเรากล่าวถึงความมั่งคั่งมาแล้ว 7 ประการมีดังนี้

 

          (1)     ดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน

          (2)     ต้องเริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่บัดนี้ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

          (3)     เอาใจใส่ดูแลสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดี

          (4)     ซื้อประกันชีวิตสำหรับตัวเองและครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยง

          (5)     คำนึงถึงเวลาเกษียณอายุ เริ่มออมตั้งแต่วันนี้จะสบายกว่า

          (6)     ทำพินัยกรรม

          (7)     วางแผนเพื่อประหยัดภาษี

 

          ในตอนจบนี้เราจะกล่าวถึงอีก 2 หัวข้อต่อจากหัวข้อที่ (7) คือ

 

          (8)    ตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ทันสมัย

 

 

                   ในสมัยก่อนคนเรามีชีวิตครอบครัวที่เรียบง่าย ในบ้านหลังหนึ่งอาจจะมีคนอยู่อาศัยถึง 3 ชั่วอายุคน คือ 1) คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย 2) พ่อแม่ และ 3) ลูก ๆ หรือหลาน แต่ในสมัยนี้ขนาดของครอบครัวคนไทยเล็กลง คนหนุ่มสาวจำนวนมากเรียนจบขั้นปริญญาตรี หรือปริญญาโท แล้วออกทำงาน ก็อยากมีชีวิตที่เสรี จึงย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปเช่าหอพักหรือซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อย่างอิสระ คนไทยเราจึงต่างคนต่างอยู่กันมากขึ้น นอกจากนี้ภาวะด้านเศรษฐกิจและการเงินก็มีความละเอียดซับซ้อนกว่าแต่ก่อน รวมทั้งสถานะในทางครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เมื่อก่อนคนไทยเรามีการหย่าร้างน้อยมาก แต่สมัยปัจจุบันหนุ่มสาวหลายคู่แต่งงานกันไม่กี่ปีก็จะแยกกันอยู่ หรือถึงขั้นหย่าขาดจากกัน ดังนั้น คุณจึงควรหมั่นตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น

 

                   1.       เมื่อสถานะทางการสมรสได้เปลี่ยนไป เช่น มีการแต่งงานกับแฟน หรือต่อมามีการหย่าร้างกันแล้วไปแต่งงานใหม่ หรืออยู่เป็นอิสระคนเดียว เมื่อเป็นดังนี้ใบทะเบียนสมรสก็ดี  ใบหย่าก็ดี   รวมทั้งมีลูก ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากคู่สมรสหลายคน จึงควรตรวจสอบถึงใบสูติบัตรของลูก ๆ ด้วย แล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยต่าง ๆ ว่า ความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับมีความเพียงพอหรือครอบคลุมถึงการประกันทั้งตัวคุณ บุคคลในครอบครัว และทรัยพ์สิน เรียบร้อยหรือไม่ การระบุผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์มีความชัดเจนทันสมัยเพียงใด เพราะตัวผู้รับผลประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เคยกำหนดให้ภรรยาหรือลูกคนโตเป็นผู้รับผลประโยชน์ แต่บัดนี้มีการหย่าร้างกับภรรยา และลูกคนโตก็เป็นฝั่งเป็นฝา ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ส่วนลูกคนรอง ๆ ลงมา อาจจะต้องพึ่งคุณอยู่ จึงควรแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้ทันกับเหตุการณ์

 

                   2.       เอกสารการลงทุนต่าง ๆ เช่น โฉนดที่ดิน ใบหุ้น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนซึ่งคุณซื้อกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต่าง ๆ ไว้ ขอให้แน่ใจว่าเก็บอยู่ที่ใด ถ้าหากอยู่ในตู้นิรภัยซึ่งเช่าจากธนาคาร มีใครเป็นผู้ถือกุญแจตู้นิรภัย รวมทั้งรู้รหัสในการเปิดตู้นิรภัยเหล่านั้น มูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนยังอยู่ครบ เพิ่มขึ้นหรือด้อยค่าลงประการใด เพราะสินทรัพย์เหล่านี้ย่อมมีราคาขึ้นมีลงตามสถานะของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งความแพร่หลายของเครื่องมือการลงทุนด้วย นอกจากนี้ คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในกองทุนของคุณเพื่อให้ผลตอบแทนดี เช่น ในภาวะดอกเบี้ยสูง หุ้นกู้ พันธบัตร ตราสารหนี้ จะเป็นที่นิยม เพราะให้ผลตอบแทนดี แต่ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำ หุ้นทุนหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มราคาดีขึ้น ส่วนในสภาวะที่เกิดวิกฤติ ไม่ว่าวิกฤติซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือเป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ลมพายุใต้ฝุ่น สึนามิ  ในสภาวะเช่นนั้นทองคำจะเป็นทรัพย์สินที่น่าลงทุน

 

                   3.       ปรับปรุงพินัยกรรมให้ทันสมัย สำหรับบางท่านซึ่งทำพินัยกรรมโดยระบุทรัพย์สินในรายละเอียด เช่น ที่ดินผืนนี้มอบให้ลูกคนโต บ้านหลังนั้นมอบให้ลูกคนที่สอง รถยนต์คันสีแดงมอบให้ลูกคนที่สาม ต่อไปภายหลังหากทรัพย์สินมีการเปลี่ยนมือไป โดยคุณอาจจะขายที่ดินแปลงเดิมแล้วไปซื้อแปลงใหม่ หรือมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ก็ต้องแก้ไขพินัยกรรมเพื่อให้ครอบคลุมว่าทรัพย์สินที่คุณมีเพิ่มขึ้นใหม่จะตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทคนไหน การทำพินัยกรรมแบบที่ระบุทรัพย์สินโดยละเอียดข้อดีก็คือ ทายาทจะได้รู้ว่าคุณมีทรัพย์สมบัติประการใด แล้วใครได้ชิ้นไหน แต่ข้อเสียก็คือ อาจจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยทุกครั้งที่มีเปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สิน ทางออกในการแก้ปัญหาก็คือ คุณสามารถทำพินัยกรรมในลักษณะที่ว่า ถ้ามีทายาทอยู่สามคนก็กำหนดให้ทายาทแต่ละคนได้รับส่วนแบ่งหนึ่งในสามของกองมรดกเท่า ๆ กัน แล้วให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกเป็นคนตกลงแบ่งสรรปันส่วนกันเองตามมูลค่าของสินทรัพย์ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพินัยกรรม เว้นแต่ว่ามีการเพิ่มหรือลดจำนวนของทายาท

 

          (9)    ลงทุนให้มีความสุข

 

                   นักลงทุนชื่อดัง แนะนำว่า คนเรามีช่องทางการลงทุนได้หลายประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ พันธบัตร ตราสารหนี้ หรือหุ้นของบริษัทต่าง ๆ รวมทั้งเงินทอง เพชร พลอย และการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดและความชอบไม่เหมือนกัน โดยแนะนำว่า ประการแรกคุณต้องลงทุนในสิ่งที่ให้ความสุขกับตัวคุณเอง เพราะคนเราไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนประการใด ยอดปรารถนาก็คือ ความสุข คนร่ำรวยหลายคนไม่ค่อยมีความสุขเพราะมีแต่ความโลภอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีจบสิ้น แต่คนรายได้น้อยบางคนมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อาจจะมีความสุขมากกว่าเสียด้วยซ้ำ คนจำนวนมากชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีที่ดิน มีบ้าน มีคอนโดมิเนียม แต่สำหรับสไตล์ของผมแล้ว ชอบลงทุนในทองคำ เวลาได้เห็นสินทรัพย์ที่เป็นทองคำผมก็มีความสุข บางคนอาจจะชอบหุ้นมากกว่า แต่ก็มีหลายคนที่กลัวในเรื่องของความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้น จึงชอบที่จะฝากธนาคารหรือซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร ซึ่งแม้จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย บางครั้งเกือบจะไม่พอกับอัตราเงินเฟ้อ แต่ก็เป็นการลงทุนที่มั่นคง แทบจะไม่มีโอกาสขาดทุน

 

                   คุณจึงต้องถามตัวเองว่าคุณชอบลงทุนทรัพย์สินประเภทไหน และถนัดอะไรบ้าง และถ้าหากคิดว่าตัวเองไม่มีความชำนาญในเรื่องการลงทุน ชอบทำเรื่องค้าขาย หรือคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ มากกว่า คุณก็จำเป็นต้อง outsourceหามืออาชีพมาช่วย เช่น ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น

 

 

                   Warren Buffetกล่าวทำนองว่า “หากคุณลงทุนในสิ่งที่มีความสุขแล้ว ถึงแม้จะให้ผลตอบแทนน้อยสักหน่อย ก็ยังดีกว่าลงทุนในบริษัทที่คุณไม่รู้จัก” ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชอบซื้อหุ้นของบริษัท Modern Tradeเพราะเขาชอบไป Shoppingได้เห็นบริษัทที่ตนถือหุ้นเปิดไฟสว่าง แอร์เย็นสบาย มีสินค้าขายหลากหลาย และราคาค่อนข้างถูก สะอาด ถูกอนามัย ก็จะให้ความสุขเขาอย่างมาก นอกจากนี้ห้าง Modern Tradeสมัยใหม่จะมีการบริหารงานที่เป็นระบบกว่าและขยายกิจการอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งไม่ค่อยผันผวนตามเหตุการณ์บ้านเมือง เพราะถึงแม้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี หรือมีการก่อความวุ่นวาย ทุกคนก็ยังเข้าห้างเพื่อซื้อสินค้าเป็นประจำ ดังนั้น จึงเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะมั่นคง และยังได้รับผลตอบแทนดี ราคาหุ้นในตลาดก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณยอดขายที่โตขึ้น

 

          กล่าวโดยสรุปแล้วถ้าหากว่าท่านเดินทางตามขั้นตอน 9 ข้อของหนทางสู่ความมั่งคั่ง ผมเชื่อว่าในชีวิตคุณจะมีความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย ใจ และวิญญาณ และมีสินทรัพย์พอให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายโดยไม่ขาดมือ รวมทั้งมีเงินเหลือเป็นมรดกให้ลูกหลานด้วย

 

          ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

 

 

                                                                   ดร. สุวรรณ  วลัยเสถียร

 

 

 

 


เอกสารแนบ : Road_to_Wealth_-_Final_Episode_(11_Aug_2011).pdf