หน้าแรก ข่าว ฝากถาม กูรู แนะนำหนังสือ บทความ สมัครสมาชิก เกี่ยวกับเว็บไซต์ ติดต่อเรา
รับฟังย้อนหลังรายการ
“ชี้ทางออก...บอกทางรวย”

รับฟังสดได้ทาง FM 89.5
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
16.30 - 17.00 น.

 
 
 
Share    
ตัวอย่างพินัยกรรม (แบบสั้น)
ตัวอย่างพินัยกรรมแบบสั้น

 วันที่

พินัยกรรม

ข้าพเจ้า  นายสมชาย  เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ขอยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับภริยา คือ นางสุดสวย และลูกสองคน คือ นายสุเมธ และนางสดศรี โดยทายาทแต่ละคนมีสิทธิได้รับมรดกคนละหนึ่งในสามเท่า ๆ กัน พินัยกรรมฉบับนี้ยกเลิกพินัยกรรมฉบับก่อน ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้ว

ลงชื่อ.....................................................ผู้ทำพินัยกรรม
(นายสมชาย)


ลงชื่อ........................................พยาน ลงชื่อ........................................พยาน