หน้าแรก ข่าว ฝากถาม กูรู แนะนำหนังสือ บทความ สมัครสมาชิก เกี่ยวกับเว็บไซต์ ติดต่อเรา
รับฟังย้อนหลังรายการ
“ชี้ทางออก...บอกทางรวย”

รับฟังสดได้ทาง FM 89.5
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
16.30 - 17.00 น.
thumb หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
 
 
 
บทความ
thumb

Tax Heaven ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 8)

เราได้กล่าวถึงแง่มุมต่าง ๆ ของประโยชน์จากการลงทุนต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมให้กิจการไทยมองดูธุรกิจและหาลู่ทางไปลงทุนในประเทศโพ้นทะเล (Overseas) เพื่อขยายกิจการและสร้างเครือข่ายของคนไทยให้มั่นคง แผ่ขยาย และแข็งแรงมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งกับตลาดในประเทศเพียงตลาดเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 เป็นปีที่จะเป็นการเปิดเสรีอาเซียนทางการค้า โดยตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Asean Economic Community (AEC) ความจำเป็นในการที่จะเสาะหาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศย่อมเพิ่มความสำคัญมากขึ้น
thumb

Tax Heaven ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 7)

แฟนคอลัมน์ Tax Heaven ของหนังสือ Chic Biz โดยเป็น ได้มีคำถามเนื่องจากบทความที่ผมเขียนไว้ในตอนที่ 5 เสนอความคิดที่ว่า เมื่อไปทำงานหรือลงทุนในต่างประเทศแล้วมีกำไร หากจะนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยการประหยัดภาษีซึ่งกฎหมายไทยก็เปิดช่องให้ใช้วิธีการต่าง ๆ นั้นมีวิธีใดบ้าง
thumb

Tax on foreigninvestment by Thai companies

Tax on foreigninvestment by Thai companies
thumb

Debtless ? หนี้ไม่มี หนี้ที่มาทางโทรศัพท์ (ตอนที่ 2)

ใช้การติดต่อโดยตรงจากบุคคลถึงบุคคล เพราะคนเราอยู่ในสังคมใหญ่ การพบปะกับบุคคลต่าง ๆ ถือเป็นกิจกรรมทางสังคม ดังนั้น การติดต่อธุรกิจค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายที่ต้องเข้าให้ถึงตัวลูกค้า
thumb

Debtless ? หนี้ไม่มี ตอนหนี้ที่มาทางโทรศัพท์

ในโลกใบนี้มีคนทุกประเภททั้งรู้จักประหยัด อดออม เตรียมเงินไว้ใช้ในการเกษียณ คนที่ใช้เงินหมดไปวันต่อวัน แต่ไม่อยากเป็นหนี้สิน จึงใช้เดือนชนเดือนโดยไม่มีเงินออม
thumb

หนทางสู่ความมั่งคั่ง ? ตอนจบ

หนทางสู่ความมั่งคั่ง? ตอนจบ โดย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน
thumb

หนทางสู่ความมั่งคั่ง ตอนที่ 3

หนทางสู่ความมั่งคั่ง ตอน 3 โดย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน
thumb

หนทางสู่ความมั่งคั่ง ตอนที่ 2

หนทางสู่ความมั่งคั่ง ตอน 2 โดย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน
thumb

หนทางสู่ความมั่งคั่ง ตอนที่ 1

หนทางสู่ความมั่งคั่ง โดย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานชมรมคนออมเงิน
thumb

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 2

กองทุนรวม (Mutual Fund)เปรียบประดุจเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งซึ่งในอันที่จริงแล้วสหกรณ์ก็มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม กล่าวคือ...
thumb

ภาษีและการเงินของ ?วัยรุ่น?

นับตั้งแต่ที่กรมสรรพากรตีความว่า คณะบุคคลซึ่งคนไทยนิยมกันจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยภาษีเพื่อวางแผนช่วยให้เสีย ภาษีลดลง เป็นการกระทำที่ไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์เท่าใดนัก...
thumb

Take the time

(T?mate tu tiempo?)
thumb

สักวันหนึ่งคนเราก็จะชราภาพลงและเกษียณอายุ

การเกษียณอายุเป็นสิ่งที่ดี เพราะช่วยให้ผู้ที่ทำงานด้วยความมานะบากบั่นสามารถที่จะหยุดพักผ่อน ใช้ชีวิตในบั้นปลายไม่ว่าจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือทำงานให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
thumb

ภาษีของอาหารกระป๋อง

ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับภาษีของการทำอาหารกระป๋อง ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปขายในต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ คนไทยส่วนใหญ่จึงมักจะบริโภคอาหารสด
thumb

คนเราจะมั่งคั่งในชีวิตได้ต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ

ถ้าคุณคิดจะทำกิจการ SME หรือแม้แต่ลงทุนขนาดใหญ่เพื่อตั้งร้านขายอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัททั้งเอกชนและที่จดทะเบียน...
thumb

ภาษีของคนทำงานต่างประเทศ ตอนที่ 1

?ทำงานที่ไหนให้เสียภาษีที่นั่น? ดังนั้น ถ้าแหล่งที่ก่อให้เกิดเงินได้ เช่น ทำงานในประเทศไทย ผู้นั้นก็ต้องเสียภาษีไทย
thumb

ภาษีของคนทำงานต่างประเทศ ตอนที่ 2

ในตอนนี้เราจะมาศึกษาวิธีวางแผนให้เสียภาษีน้อย ๆ ครับ
thumb

จัดการมรดก 6 วิธี

เมื่อคนเราทำมาหากินโดยซื่อสัตย์สุจริต ตามที่คุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอน รวมทั้งมีวินัยการใช้เงิน ในชมรมคนออมเงิน
thumb

ภาษีมนุษย์เงินเดือน ตอน 1 - หักค่าใช้จ่ายให้

การเสียภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่ว่าเราได้วางแผนให้ดีหรือไม่ เพราะกฎหมายไทยเปิดช่องให้ผู้มีเงินได้เลือกเสียภาษีตามประเภทของรายได้ ยกตัวอย่าง การใช้แรงงานเพื่อรับค่าจ้าง คุณเลือกเสียภาษีได้ถึง 4 แบบ
thumb

ภาษีมนุษย์เงินเดือน ตอน 2 หักค่าลดหย่อนพิเศษ

ในตอนที่แล้วผมได้แนะนำให้ท่านผู้อ่านซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนหาวิธีการลด ภาษีตามกฎหมายไทย โดยการผันตัวเองจากการรับเงินเดือนมาเป็นการรับรายได้ประเภทอื่นเพื่อให้หัก ค่าใช้จ่ายได้มาก ๆ
«      1      2      3      »